Giới thiệu về
Vườn Ông Sáu
Chúng mình là Vườn Ông Sáu, khởi nguồn từ vườn trái cây ở Châu Đốc - An Giang. Ông Sáu là cách thân quen của xóm giềng gọi ông chủ vườn. Vườn trồng nhiều nhãn, xoài, ít thanh long, ổi, vú sữa, mãng cầu,…Từ 2015, ông Sáu gửi mớ nhãn, xoài lên Sài Gòn bán cho người quen; vì ông biết đất Sài Gòn lắm cạnh tranh, mà ông nông dân thiệt thà không dám chen chân. Tiếng lành đi nhanh. Nhãn sạch, xoài ngon không rao mà đắt khách. Tại thành thị đủ đầy nhưng thật tâm thì ít.

Sau vài năm xây dựng lòng tin, ông Sáu tự hào cấp phép cho trang Facebook Vườn Ông Sáu, nơi bán trái cây nhà trồng có tâm nhất quả đất. Vườn cây không dùng chất hoá học, chỉ bón phân mục và tro bếp; không thuốc men thúc ép nên năng suất hơi thấp, và đôi khi trái không đẹp ảo diệu nhưng vị ngon thì thật khó ngó lơ.

Mùa nào thức nấy. Nhãn, xoài rộn ràng vào tháng 4-9 hàng năm. Những tháng còn lại thì buồn tí chút. Rồi chuyện tình yêu chớm nở ở Vườn Ông Sáu, con gái Châu Đốc gả cho con trai Ninh Thuận. Cảm hứng bán hàng đặc sản quê hương mang về Vườn Ông Sáu nhiều món ngon từ Châu Đốc, Ninh Thuận, rồi có thêm Bạc Liêu, Khánh Hoà. Món nào cũng ngon, cũng sạch, cũng yêu.

Ông Sáu dạy con cháu rằng cây trái Việt Nam mình là nhất, vừa ngon vừa đa dạng, chỉ cần trồng trọt đàng hoàng, buôn bán ngay thẳng là ăn chắc được thôi.
Liên hệ Vườn Ông Sáu
Chat Messenger
0907 472 275
0907 472 275
Giới thiệu về Vườn Ông Sáu
Chúng mình là Vườn Ông Sáu, khởi nguồn từ vườn trái cây ở Châu Đốc - An Giang. Ông Sáu là cách thân quen của xóm giềng gọi ông chủ vườn. Vườn trồng nhiều nhãn, xoài, ít thanh long, ổi, vú sữa, mãng cầu,…Từ 2015, ông Sáu gửi mớ nhãn, xoài lên Sài Gòn bán cho người quen; vì ông biết đất Sài Gòn lắm cạnh tranh, mà ông nông dân thiệt thà không dám chen chân. Tiếng lành đi nhanh. Nhãn sạch, xoài ngon không rao mà đắt khách. Tại thành thị đủ đầy nhưng thật tâm thì ít. Sau vài năm xây dựng lòng tin, ông Sáu tự hào cấp phép cho trang Facebook Vườn Ông Sáu, nơi bán trái cây nhà trồng có tâm nhất quả đất. Vườn cây không dùng chất hoá học, chỉ bón phân mục và tro bếp; không thuốc men thúc ép nên năng suất hơi thấp, và đôi khi trái không đẹp ảo diệu nhưng vị ngon thì thật khó ngó lơ. Mùa nào thức nấy. Nhãn, xoài rộn ràng vào tháng 4-9 hàng năm. Những tháng còn lại thì buồn tí chút. Rồi chuyện tình yêu chớm nở ở Vườn Ông Sáu, con gái Châu Đốc gả cho con trai Ninh Thuận. Cảm hứng bán hàng đặc sản quê hương mang về Vườn Ông Sáu nhiều món ngon từ Châu Đốc, Ninh Thuận, rồi có thêm Bạc Liêu, Khánh Hoà. Món nào cũng ngon, cũng sạch, cũng yêu. Ông Sáu dạy con cháu rằng cây trái Việt Nam mình là nhất, vừa ngon vừa đa dạng, chỉ cần trồng trọt đàng hoàng, buôn bán ngay thẳng là ăn chắc được thôi.
Liên hệ Vườn Ông Sáu
Chat Messenger
0907 472 275
0907 472 275
Giới thiệu về Vườn Ông Sáu
Chúng mình là Vườn Ông Sáu, khởi nguồn từ vườn trái cây ở Châu Đốc - An Giang. Ông Sáu là cách thân quen của xóm giềng gọi ông chủ vườn. Vườn trồng nhiều nhãn, xoài, ít thanh long, ổi, vú sữa, mãng cầu,…Từ 2015, ông Sáu gửi mớ nhãn, xoài lên Sài Gòn bán cho người quen; vì ông biết đất Sài Gòn lắm cạnh tranh, mà ông nông dân thiệt thà không dám chen chân. Tiếng lành đi nhanh. Nhãn sạch, xoài ngon không rao mà đắt khách. Tại thành thị đủ đầy nhưng thật tâm thì ít. Sau vài năm xây dựng lòng tin, ông Sáu tự hào cấp phép cho trang Facebook Vườn Ông Sáu, nơi bán trái cây nhà trồng có tâm nhất quả đất. Vườn cây không dùng chất hoá học, chỉ bón phân mục và tro bếp; không thuốc men thúc ép nên năng suất hơi thấp, và đôi khi trái không đẹp ảo diệu nhưng vị ngon thì thật khó ngó lơ. Mùa nào thức nấy. Nhãn, xoài rộn ràng vào tháng 4-9 hàng năm. Những tháng còn lại thì buồn tí chút. Rồi chuyện tình yêu chớm nở ở Vườn Ông Sáu, con gái Châu Đốc gả cho con trai Ninh Thuận. Cảm hứng bán hàng đặc sản quê hương mang về Vườn Ông Sáu nhiều món ngon từ Châu Đốc, Ninh Thuận, rồi có thêm Bạc Liêu, Khánh Hoà. Món nào cũng ngon, cũng sạch, cũng yêu. Ông Sáu dạy con cháu rằng cây trái Việt Nam mình là nhất, vừa ngon vừa đa dạng, chỉ cần trồng trọt đàng hoàng, buôn bán ngay thẳng là ăn chắc được thôi.
Liên hệ với
Vườn Ông Sáu
Chat Messenger
0907 472 275
0907 472 275